Budowa nowej części biurowca firmy Elektrotermex

Prace prowadzone były w latach 2011 – 2012 oraz 2013 - 2015 W zakres prac wchodziło:

  • wykonanie fundamentów pod nowy budynej dołączony do starej części;
  • wymurowanie ścian zewnętrznych;
  • wykonanie stropów;
  • wykonanie nowej połaci dachowej;
  • wykonanie elewacji budynku;
  • wykonanie hydroizolacji i opasek przeciwwodnych;
  • montaż nowej stolarki okiennej;
  • wykonanie kompleksowych instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych;
  • wykonanie tynków wewnętrznych;
  • wykonanie wszystkich prac wykończeniowych w tym ułożenie podłóg, malowanie ścian itd.