Prace remontowo – konserwatorskie plebani parafialnej przy ulicy Szwedzkiej 2A

Prace prowadzone od kwietnia 2012r do grudnia 2012r W zakres prac wchodziło:

 • wyburzenie ścian budynku powyżej stropu;
 • wyburzenie starej i wykonanie nowej klatki schodowej;
 • wzmocnienie stropu Kleina poprzez wykonanie zbrojonego nadbetonu;
 • wymurowanie ścian piętra i wykonanie nowej więźby dachowej;
 • wykonanie nowej połaci dachowej;
 • wymiana stolarki okiennej;
 • wykonanie hydroizolacji kamiennych fundamentów piwnic;
 • wykonanie elewacji z wełny mineralnej wraz z całą sztukaterią
 • wykonanie instalacji odgromowej;
 • ułożenie opaski przeciwwodnej i chodników wokół budynku;
 • wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej budynku;
 • wykonanie wszystkich zaplanowanych prac wykończeniowych w tym:
  • wykonanie tynków wewnętrznych;
  • wykonanie posadzek;
  • ułożenie parkietu;
  • ułożenie płytek na podłodze;
  • kompleksowe wykonanie łazienek;