Remont zabytkowego dworu i parku w miejscowości Przystań

Prace prowadzone od czerwca 2009r do lipca 2012r. W zakres prac wchodziło:

 • wymiana podwalin ścian zewnętrznych;
 • wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi okapów, kołnierzy kominów, gzymsów, koszy rynien, rur spustowych i parapetów;
 • wymiana drewnianych elementów nie nadających się do użytku tj. gzymsów, podokapowych, oraz gzymsów na załamaniach dachu mansardowego, szczytów nad wejściem głównym do budynku oraz nad wysuniętymi alkierzami;
 • częściowa rekonstrukcja kolumn drewnianych;
 • częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych wykonanych z bala drewnianego;
 • dokonanie dezynsekcji elementów celem usunięcia szkodników niszczących drewno;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na wzór istniejącej;
 • obudowa murków i i słupków tarasowych;
 • przebudowa schodów zewnętrznych od strony południowej;
 • wykonanie elewacji zewnętrznej budynku;
 • wykonanie hydroizolacji ścian piwnicy;
 • wymiana instalacji odgromowej.