Prace remontowo konserwatorskie budynku kościoła pw. ŚW. Stanisława Kostki w Rostkowie.

Prace prowadzone były od lipca 2013r. do sierpnia 2013r. W zakres prac wchodziło:

  • wykonanie hydroizolacji fundamentów kamiennych technologią firmy Remmers
  • skucie starych i wykonnie nowych wewnętrznych tynków renowacyjnych
  • malowanie wnętrza zabytkowego kościoła