Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce

Prace prowadzone były od lipca 2013r. do sierpnia 2013r. W zakres prac wchodziło:

  • wymiana pokrycia dachowego;
  • skucie i wykonanie renowacyjnego tynku zewnętrznego i wewnętrznego;
  • wykonanie hydroizolacji fundamentu kamiennego technologią firmy Remmers;
  • renowacja stolarki okienno-drzwiowej;
  • wykonanie opaski przeciwwodnej;